Kontakt

Kontakt ze mną możliwy jest pod poniższymi adresami e-mail. Strona zawiera wyłącznie niewielką część materiałów informacyjnych na poszczególne tematy. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt e-mail, będę się starał odpowiadać na Państwa pytania i wysyłać niezbędne materiały edukacyjne lub odsyłać do stron internetowych poruszających podobne zagadnienia.

Kontakt

dr Paweł Ryngier 

Adres e-mail 1: ryngier@op.pl

Adres e-mail 2: p.ryngier@awf.katowice.pl